Algemene informatie

Naam van de website
URL van de website
https://www.amel.be/
Datum van de controle
17-04-2023
Aantal gecontroleerde pagina's
134

Was hat es mit diesem Bericht auf sich?

Seit dem 23. September 2020 müssen alle Websites der öffentlichen Dienste, von der föderalen bis zur kommunalen Ebene, zugänglich sein. Dies hilft nicht nur den 15 % der Bevölkerung, die an Seh-, Hör-, kognitiven oder motorischen Behinderungen leiden, sondern verbessert auch den Zugang für alle Bürger. Dieser Bericht wurde im Auftrag der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die durch das Dekret vom 15. Oktober 2018 über die individuelle und öffentliche elektronische Kommunikation der Behörden des deutschen Sprachgebiets zur Überwachungsstelle für die Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen für den öffentlichen Sektor in der Deutschsprachigen Gemeinschaft benannt wurde, durch das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft erstellt. Das Ministerium übermittelt diesen Bericht dem Föderalen Öffentlichen Dienst BOSA, der, wie es in der europäischen Richtlinie (EU) 2016/2102 vorgesehen ist, den europäischen Behörden jedes Jahr über den Stand der Dinge in Sachen digitaler Barrierefreiheit in Belgien Bericht erstattet. Weitere Informationen über die Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen für den öffentlichen Sektor finden Sie auf der Website https://accessibility.belgium.be/de.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Teilen

In Abschnitt A wird geprüft, ob eine Erklärung zur Barrierefreiheit, die ab dem 23. September 2020 obligatorisch ist, auf der Website vorhanden ist und ob alle erforderlichen Informationen in der Erklärung enthalten sind. Abschnitt B ist eine weitgehend automatisierte Prüfung, ob die Website oder die mobile Anwendung den in den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) beschriebenen Barrierefreiheitskriterien entspricht. Die Nummerierung des Abschnitts B ist nicht fortlaufend. Sie folgt der Nummerierung der WCAG-Kriterien Version 2.1. Hier sind nur die Kriterien und Zugänglichkeitstechniken aufgeführt, die in einer vereinfachten, weitgehend automatischen Prüfung überprüft werden können.

A. Controle van de toegankelijkheidsverklaring

De controle van de toegankelijkheidsverklaring is een handmatige controle en heeft betrekking op de naleving van de regels die zijn beschreven in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie van 11 oktober 2018.

Op de website is een toegankelijkheidsverklaring aanwezig
Ja

Indien er een toegankelijkheidsverklaring aanwezig is, zijn de volgende elementen gecontroleerd:

1. Gemakkelijke toegang tot de verklaring

Een link naar de verklaring is aanwezig op de homepage.
Ja
Een link naar de verklaring is aanwezig op elke webpagina.
Ja

2. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de verklaring is beschreven
Ja

3. Nalevingsstatus

Het controle-orgaan stelde de volgende status vast
Gedeeltelijk toegankelijk

4. Niet-toegankelijke inhoud

De redenen voor de niet-toegankelijkheid van de inhoud zijn opgesomd
Ja

5. Voorbereiding van de toegankelijkheidsverklaring

De datum van opstelling van de verklaring is vermeld
Ja
De methode die wordt gebruikt om de verklaring voor te bereiden is aangegeven
Ja
De datum van de laatste herziening van de verklaring is vermeld
Ja

6. Feedback en contactgegevens

Het feedbackmechanisme is beschreven
Ja
Een link ernaartoe is aanwezig
Ja

7. Procedure om de naleving te waarborgen

De procedure die moet worden gevolgd in geval van een onbevredigend antwoord op een notificatie of verzoek is beschreven.
Ja
De contactgegevens van het bevoegde controleorgaan zijn vermeld.
Ja

B. Toegankelijkheidscontrole

De toegankelijkheidscontrole heeft betrekking op een selectie van WCAG 2.1-elementen. Dit wordt automatisch gedaan door de BOSA Accessibility Auditing Tool en heeft betrekking op de hoofdpagina en de twee niveaus eronder. De controles "2.1.1 Toetsenbord" en "2.4.7 Zichtbaarheid van de focus" worden handmatig uitgevoerd en hebben alleen betrekking op de homepage.

1. Waarneembaar

De inhoud van het web wordt beschikbaar gesteld aan de zintuigen - het zicht, het gehoor en/of de aanraking.

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Tekstalternatieven bieden voor de gebiedselementen van een image map 0 0 H24
Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft 4 4 H30
Gebruik het alt-attribuut op het img element 1 80 H37
Gebruik een leeg alt-attribuut zonder titelattribuut op een img-element voor afbeeldingen die door assistentietechnologieën moeten worden genegeerd 0 0 H67
Gebruik een alt-attribuut op een afbeelding die wordt gebruikt als een verzendknop 0 0 H36
Lever een tekstequivalent voor het area-element van een afbeelding met aanklikbare zones 0 0 H24
Combineer een afbeelding en een linktitel voor dezelfde bron in één enkele link 0 0 H2
Gebruik de body van het objectelement 0 0 H53
Geef een tekstequivalent voor het applet-element 0 0 H35

1.3 Aanpasbaar

Creëer inhoud die op verschillende manieren kan worden gepresenteerd (bv. vereenvoudigde lay-out) zonder dat er informatie of structuur verloren gaat

1.3.1 Informatie en relaties
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren. 24 24 H42
Gebruik van het label-element om labels te associëren met formuliervelden 0 0 H44
Gebruik van semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren 0 0 H49
Gebruik het titelattribuut om een formulierveld te identificeren wanneer het label-element niet kan worden gebruikt 0 0 H65
Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren 0 0 H63
Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen 0 0 H43
  • Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen
  • Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren
0 0
  • Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens
  • Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken
0 0
Geef een beschrijving van de veldgroepen met behulp van de fieldset- en legend-elementen 0 0 H71
Organiseer een pagina met behulp van sectiekoppen 0 0 G141
Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is. 0 0 F68

1.4 Onderscheidbaar

Vereenvoudig de visuele en auditieve perceptie van de inhoud door de gebruiker, met name door de voorgrond van de achtergrond te scheiden

1.4.3 Contrast (Minimum)
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 19 19 G18
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van ten minste 3:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 0 0 G145

2. Bedienbaar

De onderdelen van de gebruikersinterface, de formulieren en de navigatie zijn bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functies toegankelijk via het toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Handmatige test van enkel de homepage 0 0 SCR20

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Falen van de succescriteria 2.2.1 en 2.2.4 van een meta-omleiding met een tijdsvertraging 0 0 F40
Falen van de succescriteria 2.2.1, 2.2.4 en 3.2.5 voor het gebruik van meta refresh met een tijdsvertraging 0 0 F40
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Falen van het succescriterium 2.2.2 door het gebruik van het blink-element 0 0 F47

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
  • Voeg een link toe aan de bovenkant van elke pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan
  • Voeg een link toe aan het begin van een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan
  • Voeg links toe aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan
0 0
2.4.2 Paginatitel
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Geef een titel met behulp van het titelelement 0 0 H25
2.4.7 Focus zichtbaar
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Handmatige test van enkel de homepage 0 0

3. Begrijpelijk

De informatie en het gebruik van de interface zijn begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik van taalattributen in het html-element 0 0 H57
3.1.2 Taal van de onderdelen
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik taalattributen om taalveranderingen te identificeren 0 0 H58

3.2 Voorspelbaar

3.2.2 Bij input
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Zorg voor een verzendknop 0 0 H32

4. Robuust

De inhoud kan op betrouwbare wijze worden gebruikt door een grote verscheidenheid aan gebruikers, inclusief technologieën

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID 82 125 F77
Zorg ervoor dat id-attributen uniek zijn op een webpagina 0 0 H93
4.1.2 Naam, rol, waarde
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Met behulp van het titelattribuut van het kader en de iframe-elementen 0 0 H64
Gebruik van formulierelementen en links 134 536 H91

Verdere duiding bij dit verslag

Weitere Informationen zu diesem Bericht

Wenn Sie Fragen zu diesem Bericht haben, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Ansprechpartner im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft unter barrierefreiheit@dgov.be.

Weitere Informationen und Tipps zur digitalen Barrierefreiheit sowie hilfreiche Online-Tools finden Sie auch auf der Website https://accessibility.belgium.be/de.
 

Gedetailleerd scan-rapport bekijken